Основните доктрини, в които вярваме, са продукт на задълбочено търсене на Божията воля за нас като личности и като общество. Те са учения имащи за цел да променят живота ни към съобразяване с Божиите изисквания в този свят. Разкриват ни в какво да вярваме, как да живеем и накъде отиваме. Те са истини за Бога, за света и за хората. Оформят в нас по-пълно схващане за същността на нещата в нашето битие от Божия гледна точка.(Натиснете стрелката вдясно, за да разгледате въпроса обстойно)

СВЕЩЕНИ ПИСАНИЯ

ТРИЕДИНСТВО

ТРИЕДИНСТВО

ОТЕЦ

СИН

СВЕТИ ДУХ

СЪТВОРЕНИЕ

ЕСТЕСТВО НА ЧОВЕКА

ВЕЛИКА БОРБА

ЖИВОТ, СМЪРТ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ХРИСТОС

ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА СПАСЕНИЕТО

ИЗРАСТВАНЕ В ХРИСТОС

ЦЪРКВА

ОСТАТЪК И НЕГОВАТА МИСИЯ

ЕДИНСТВО В ТЯЛОТО НА ХРИСТОС

КРЪЩЕНИЕ

ГОСПОДНЯ ВЕЧЕРЯ

ДУХОВНИ ДАРБИ И СЛУЖЕНИЯ

ПРОРОЧЕСКА ДАРБА

БОЖИЯТ ЗАКОН

СЪБОТАТА

НАСТОЙНИЧЕСТВО

ХРИСТИЯНСКО ПОВЕДЕНИЕ

БРАК И СЕМЕЙСТВО

СЛУЖБА НА ХРИСТОС В НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ

ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС

СМЪРТ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ

МИЛЕНИУМ И КРАЙ НА ГРЕХА

НОВА ЗЕМЯ
Copyright © 2012

Created with EZGenerator