Нашите богослужения


Лятно време

Петък : 19:00ч. - 20:00ч. - Молитвен час

Събота сутрин: 9:30ч. - 10:45ч. - Съботно училище

11:00ч. - 12:00ч. - Проповед

Събота вечер: 18:00ч. - 19:00ч. - Младежка служба

Зимно време

Петък : 18:00ч. - 19:00ч. - Молитвен час

Събота сутрин: 9:30ч. - 10:45ч. - Съботно училище

11:00ч. - 12:00ч. - Проповед

Събота вечер: 17:00ч. - 18:00ч. - Младежка служба
ПРЕДСТОИ>>
Copyright © 2012

Created with EZGenerator